Whistleblowing

English
Dansk

Do the right thing

Jorgensen Engineering is committed to do the right thing and to maintain our employees', partners', and the publics' trust in us and our business. We therefore want to do all we can to prevent and detect as early as possible any inappropriate, unethical, or unlawful behaviour and practices in our organisation. Through our whistleblowing service, you can submit a report on suspicion of serious misconduct. If you prefer, you may provide such report to your manager in person instead.

Our whistleblowing service is managed by an external recipient to ensure all reports are handled independently and autonomously. Thus, all submitted reports and messages are handled with a view to ensure protection and confidentiality of your identity. Your report will be encrypted, and no IP addresses will be tracked.

How to submit a report

  • Do not use the company's computer or network.
  • For full untraceability, use the Tor Browser available from www.torproject.org.
  • Copy and paste the URL below into the address bar of your web browser:
https://whistle.qnister.com/xano

Gør det rigtige

Jorgensen Engineering er dedikeret til at gøre det rigtige og bevare vores medarbejderes, interessenters og offentlighedens tillid til os og vores virksomhed. Vi ønsker derfor at gøre alt hvad vi kan for at forebygge og så tidligt som muligt opdage enhver upassende, uetisk eller ulovlig adfærd og praksis i vores organisation. Gennem vores whistleblowerordning kan du — sikkert og trygt — indgive en anmeldelse ved mistanke om en alvorlig forseelse. Hvis du foretrækker det, kan du i stedet indgive en sådan rapport til din leder.

Vores whistleblowerordning håndteres af en ekstern modtager for at sikre, at alle rapporter håndteres uafhængigt. Alle indsendte rapporter behandles derfor med henblik på at sikre beskyttelse og fortrolighed af din identitet. Din rapport bliver krypteret, og ingen IP-adresser vil blive sporet.

Sådan indsender du en rapport

  • Brug ikke firmaets computer eller netværk.
  • For fuld anonymitet kan du bruge Tor-browseren, der er tilgængelig fra www.torproject.org.
  • Kopiér og indsæt URL'en nedenfor i adresselinjen på din web-browser:
https://whistle.qnister.com/xano
Part of XANO Group
Stay in touch
Subscribe to our newsletter